Kombi Tasarruf Nasıl Yapılır?

Kombi Tasarruf Nasıl Yapılır?

03-10-2017

Akılcı bir tüketim sonrasında doğalgaz kullanımı çok daha ucuz ve ekonomik olabilir. Doğalgaza gelen son zamlardan sonra vatandaşlar faturalarını nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünmeye başladı.

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmeye başlaması gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma yöneltti. Bu sayede enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirilmeye başlandı.    
Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlıdır. Türkiye’de tüm enerji kullanım alanlarında olduğu gibi bina ısıtmasında da enerji verimi, batı ülkelerine kıyasla 2 kat daha düşüktür. Türkiye’de de 7 milyonu aşkın doğalgaz abonesi bulunmaktadır. Doğalgazın güvenli, tasarrufla ve verimli bir şekilde kullanılması son derece önem arz etmektedir. Bunu için de gerekli cihaz seçimi, projelendirme, uygulama ve gerekli denetimler hassas bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Enerjinin etkin kullanımında ısı yalıtımı çok önemlidir. Bina yalıtımı yapıldığı esnada ısı kaybına müsait geniş yüzeyler ve muhtemel ısı köprülerine de gerekli önemin verilmesi gerekmektedir.

Binaların pencerelerinden yüzde 10-25, ısı köprülerinden yüzde 20-50, döşemelerinden yüzde 10, tavanlarından yüzde 25, dolgu duvarlarından ise yüzde 15-25 ısı kaybı yaşanmaktadır. Isı yalıtımları hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlıdır. Yalıtıma harcanan para çok kısa sürede geri kazanılmaktadır. İyi bir yalıtım sayesinde yapı maliyetinin küçük bir kısmını oluşturan yalıtım giderleri, kendini çok kısa sürede amorti eder.    

Türkiye’de kazan dairelerinin tamamına yakını, bodrum katlarının en kötü bölümlerinde tesis edilmektedir. Bu hacimlerdeki kazanların yanmak için taze havaya ihtiyacı vardır. Burada da gerekli olan taze havayı temin edemezler. Tam yanma sağlanmaz, verim düşer, yanmamış gazlarda artış sağlanır. En ucuz yakıt ancak ve ancak tasarruf ilkelerine ve yakma tekniklerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak tüketilebilir. Akılcı bir tüketim ve enerji tasarrufu politikası sayesinde, doğalgaz çok daha ucuz ve ekonomik bir biçimde tüketilebilir.

E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.